OTTERSPOREN    (Ottertracks)

 

VolkstellingCensus

 

E-mail
 

Family Photos

 

Last update 12-03-14

 

 
Seedlings Zaadjes
Poems Gedichten

This website was "born"  the 28th of May 2000, and the contents will be regularly updated. The aim is, to share the genealogy of the Otterspoors(speers and so on) with relations and everybody who is interested on the web. Any additions, corrections, further information and specially PHOTO's from persons in the trees will be most welcome.

Deze website is "geboren" op 28 Mei 2000. en zal regelmatig bijgewerkt worden. Het doel is, om de genealogie (stambomen) van de families Otterspoor, -speer open te stellen voor de daaraan gerelateerde mensen en voor iedereen die daar interesse in heeft.  Iedere aanvulling, verbetering, suggestie, FOTO's van personen in de stambomen en/of nadere informatie is welkom.

 

tthe ellot clan

Burras Tree

                                                                                                                                   

   Ottersporen (start December 2010) Ottertracks

Een speurtocht naar de oorsprong,  het gebruik, de verspreiding van de naam Otterspoor en de genealogie van de families Otterspoor uit de Utrechtse Vechtstreek

A search for the origin,  the use,  the spreading of the name Otterspoor and the genealogy of the families Otterspoor from the Utrecht river Vecht region

Henri Johan Theodoor Otterspoor (Harry)

   Voorwoord

01 - De oorsprong van de naam Otterspoor

02 - Gebruik & spreiding der naam Otterspoor

03 - De polder Otterspoor - Broek

04 - De Otterspoordam & sluis

05 - De Belasting Otterspoor Hoefslag

06 - Het Dorp Otterspoor

07 - Het Huis Otterspoor

08 - Nieuw Nederland & Otterspoor

09 - Het Otterspoor familiewapen

10 - De Hoofd Stamboom Otterspoor

10.a - De Kwartierstaat

10.b - De Philips Eerstsz. tak

10.1 - De Koetel/Otterspeer(spoor) Boom

10.2 - De Balthasar Adriaen Stamboom

10.3 - De Gerrit Jelis Stamboom

11 - Takjes

12 - Losse eindjes

13 - Gerelateerde Families

13.1 - De Gladbach Stamboom

13.2 - De Elliott Stamboom

13.2.a - De Adie tak

13.2.b - De Haseltine tak

13.2.c - De Sadler tak

13.2.d - De Stratford tak

13.2.e - De Sutton tak

13.2.f - De Wiggins tak

13.2.g - De kwartierstaat Elliott

13.3 - De Eliazar Stamboom

13.3.a - De Eliazar Parenteel

13.3.b - De Eliazar foto's/documenten

13.4 - De Vorstenhuizen

14 Bronnen

1455 Splinter Otterspoor

1571 Willem Hermansz Otterspoor

 

1713 Aaron Claeszoon Otterspoor

1727 Jacobus Otterspoor

 

Preface

01 - The Origin of the Name Otterspoor

02 - Use and spreading of the name Otterspoor

03 - The polder Otterspoor - Broek

04 - The Otterspoor Dam & Sluice

05 - The Tax Otterspoor Hoefslag

06 - The village Otterspoor

07 - The house Otterspoor

08 - New Netherlands & Otterspoor

09 - The Otterspoor Coat of Arms

10 - The Main Family Tree Otterspoor

10.a - The Ancestor table

10.b - The Philips Eerstensz. branch

10.1 - The De Koetel/Otterspeer(spoor) Tree

10.2 - The Balthasar Adriaen Family Tree

10.3 - The Gerrit Jelis Family Tree

11 - Branches

12 - Loose ends

13 - Related Families

13.1 - The Gladbach Family Tree

13.2 - The Elliott Family Tree

13.2.a - The Adie branch

13.2.b - The Haseltine branch

13.2.c - The Sadler branch

13.2.d - The Stratford branch

13.2.e - The Sutton branch

13.2.f - The Wiggins branch

13.2.g - The Ancestor table Elliott

13.3 - The Eliazar Family Tree

13.3.a - The Eliazar ancestor table

13.3.b - The Eliazar photos/documents

13.4 - The Royal Dynasties

14 Sources

Zoeken naar een naam in een stamboom:  Druk CTRL+F tegelijk in en voer de gezochte naam of een deel daarvan in.

To look for a name in a tree : Type CTRL+F together and enter  (part of) the name.